Branko Dragisic

Glas Graverare

Detta händer


Branko Dragisic

GlasgravyrUtställningar

Konstrunda 2017 IASE

Samlingsutställning 14 - 17 april 

Kulturhuset Björnen i Åstorp

Trädgårdsgatan 1, Åstorp

Öppet; Kl. 10.00 - 17.00

Gratis inträde

Vernissage skärtorsdag

13 April Kl.18.00 - 20.00

Rommelegården 2017

Vårsalong 14/4 - 23/4

Öppet: Lör-, sön- och

 helgdag Kl. 11.00-16.00

onsdagar Kl. 16.00-19.00